Въпрос: Как изглеждат духовете?

Шри Чинмой: Обикновено са бели. Ако ходите в гробища, ще виждате там духове всеки ден. Ако отидете вечерта, ще чуете всевъзможни шумове. Когато видите дух, понякога той може да ви плесне или да ви ритне и тогава с вас е свършено. Те нападат безпощадно. Може да се разхождате и някой много висок клон на дърво да се наведе и да ви удари. Понякога духът може да дръпне клона до земята и да ви подмами да седнете на него, а после ще го пусне и ще отхвръкнете. Духът може също да приеме образа на много красива жена. Когато бях малък, имахме един слуга. Веднъж той видял дух в облика на красиво момиче и естествено отишъл да го види. Духът бързо го ритнал и после слугата остана четири дни в болницата.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.