Част IV — Духове и тъмни сили

Въпрос: Каква форма приемат враждебните сили?

Шри Чинмой: Враждебните сили могат да приемат всякаква форма. Ако имате някаква слабост на физическо, витално или умствено ниво, те могат да дойдат и да ви нападнат. Да предположим, че излъжете на умствено ниво. Ако можете да видите кой е истинският виновник, незабавно ще забележите силуета на враждебната сила. Да предположим, че сте наркоман и се опитвате да се отървете от проблема си. За известно време ставате искрен, но после грешите отново. Когато правите грешката, ще съзрете право пред себе си очертанията на враждебната сила. Лесно ще можете да видите как тези сили тържествуват. Щом станат свидетели на вашето падение, те се радват, защото смятат, че сте се предали.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.