Въпрос: А в гробищата?

Шри Чинмой: Там има множество духове, но не във всички гробища е така.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.