Въпрос: Съществува ли злото?

Шри Чинмой: Да, злото съществува. Но това, което вие наричате зло, аз наричам невежество. Ако човекът не е невеж, той няма да върши злини, небожествени неща. Коренът на злото е в невежеството. Какво е невежеството? То е изпълненият с тъмнина ум. Сега е нощ. Но ако донесете електрическа лампа, цялата стая ще се освети. Невежеството е нощ. Но чрез вътрешната светлина тази нощ може да се просветли. Така както външната тъмнина може да се освети от електрическата светлина, по същия начин невежеството на света може да бъде просветлено от вътрешната светлина, светлината, която носим в себе си.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.