Въпрос: Когато бях по-млад, сънувах как подскачам през полето, а после подскоците се превръщаха в забавени движения. Можех да отскачам на големи разстояния, докосвах земята и после отново скачах. Понякога се откъсвах и политах наоколо. Това ставаше, когато бях по-млад. Откакто съм в духовния живот, имах подобен сън, в който бях на тротоара в тълпа от хора, вървящи много бавно. Аз исках да се движа по-бързо, затова просто подскочих и полетях. Но щом започнах да мисля за хората, не можах да се задържа и се спуснах.

Шри Чинмой: Много добре. Този сън, това преживяване се е случило на витален план. Физическото тяло не може да лети, но на този план финото физическо тяло може, виталът може да лети. В детството си съм имал стотици пъти това особено преживяване на летене. Виждах, че е много лесно. Във виталния свят можете да летите без проблем. Не са ви нужни криле. Може да ви се струва, че летите с физическото тяло, но всъщност го правите само във виталния свят. Когато бях петнайсет-шестнайсетгодишен, аз летях много, много нависоко и виждах как други летяха там като самолети. Понякога показвах най-различни трикове, но всичко това бе само на витално ниво. Ти можеш също да го направиш, всеки може да го направи. Ако донякъде сте овладели виталния свят, ще можете да летите. Тук в Америка аз съм летял стотици, хиляди пъти. И не го правя насън, а съзнателно. Когато бях пет-шестгодишен, всичко бе насън, но сега аз мога лесно да летя във виталния свят.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.