Въпрос: Гуру, аз често ви сънувам. Понякога наистина сте вие, но понякога, щом се приближа, не усещам вашата вибрация.

Шри Чинмой: Моята вибрация е много сложна. Тя е божествена, но не е еднаква през цялото време. Понякога вибрацията е състрадателна, понякога е динамична, друг път притежава толкова динамична сила, че приличам на жесток звяр, който идва да ви унищожи. Но тази сила не е насочена срещу вас. Напротив, тя навлиза във вас, за да предизвика и унищожи някои от враждебните сили, които са ви нападнали. Миналата година трябваше да те оперират. Щеше ли да бъдеш излекуван, ако докторът само те беше погалил по ръката? И тук също, когато ме видиш така изпълнен със сила, почувствай, че това е необходимо. Понякога идвам с любов, състрадание и загриженост; но аз имам и други вибрации.

Никаква враждебна сила не може да приеме моята форма. Тези сили са приемали формата на мнозина духовни Учители и така са мамили техните най-близки и скъпи ученици. Враждебните сили приемат формата на Учителя и насън казват на учениците да направят нещо неправилно или пагубно. Ако Учителят е във физическо тяло, той ще може да се концентрира върху ученика, който е сънувал такъв сън, и ще разбере дали наистина е бил в съня или не. Учителят ще може да каже на ученика, че сънят му е лъжлив, но ученикът не винаги ще повярва. „Не съм ти казвал да правиш това“ - ще каже Учителят, но ученикът може и да не повярва. Ще си помисли: „Учителят не помни какво е направил във вътрешния свят“. После може отново да сънува същия сън и да си каже: „На кое да вярвам - на съня си или на това, което ми казва Учителят?“.

Имало някога един ученик, който искал да осъзнае Бог. Той сънувал, че при него идва Учителят му и казва: „Ще осъзнаеш Бог, ако се самоубиеш. Ако сега сложиш край на живота си, в следващото прераждане ще ти дам осъзнаване“. Когато разказал това на Учителя си, той отвърнал: „Не, не съм ти казвал такова нещо. Колко пъти съм ви повтарял, че за да осъзнаем Бог, трябва да сме на земята? Моята философия не препоръчва самоубийството на никого“. Но ученикът отново сънувал същия сън. По това време враждебните сили вече го били нападнали. Те му казали: „Твоят Учител ти завижда. Той е реализирана душа, но пречи на теб да осъзнаеш Бог, защото не може да има двама реализирани на едно място“. Ученикът повярвал на враждебните сили и се самоубил.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.