Въпрос: Какво е значението на рибата в сънищата?

Шри Чинмой: Окултното значение на рибата е подлост. Понеже рибата влиза в тинята, в калта и иска да се скрие, повечето от окултистите са на мнение, че това е значението на рибата. Тя не желае да се разшири. От друга страна, рибата може да окуражи хората да плуват в морето на знанието и мъдростта. Ако видите как плува една красива риба, вие виждате съзнанието на водата, а това може да значи, че рибата ви вдъхновява да плувате в морето от Светлина на Познанието.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.