Въпрос: Животните обръщат ли се към вас с някакви молби?

Шри Чинмой:: Веднъж бях в дома на една от моите ученички, която имаше котка. Тъкмо щях да започна да медитирам и след това да изнеса лекция, котката дойде и легна точно пред краката ми. Тя искаше да получи човешко прераждане. Казах си: „Виж ти, сега трябва да изнасям лекция, а тази котка ме моли за човешка инкарнация“. Всички бяха много изненадани, защото котката дойде внезапно и буквално се простря в нозете ми. Но вътрешно тя отправяше тази молба.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.