76.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Аз изпълнявам
три Твои върховни Повели:
Обичам молитвата на живота си.
Обичам храма на сърцето си.
Обичам олтара на дъха си.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Ukrainian , Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mht 76
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.