5

На Бог аз давам каквото имам:
семето-търпение на моето сърце.
Бог ми дава каквото Той е:
Дървото-Удовлетворение на Неговото Сърце.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mih 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.