Част III — Моя е Мечтата за Бог

27.

Моя е Мечтата за Бог,
която не може никога
да бъде разбита.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.