9.

Моят Учител не идва сам.
Той носи със себе си
дома на своето сърце,
за да не скитат повече
неговите деца
из джунглите на умовете си.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.