26.

Какво искаш?

Искам усамотение.

Медитирай върху тайния и свят звук на твоето сърце.

Медитирай върху новостта в твоя ум и обширността на твоето сърце.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.