28.

Какво искаш?

Искам хармония.

Медитирай върху изпълнения с мир живот на безбройните различни цветя в една градина.

Медитирай върху дърво, покрито с цветове, листа и плодове.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.