38.

Какво искаш?

Искам широта на мисълта.

Медитирай върху обширността на небето.

Медитирай върху усмивката на океана.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Ukrainian , Russian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.