59.

Какво искаш?

Искам възторг.

Медитирай върху омайната мелодия на песните на твоето сърце.

Медитирай върху срещата на двама приятели на летището след много дълга раздяла.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 59
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.