Птицата на възможността47

Мой Господи Всевластни, възможност ли е духовният живот?

„Да, дете Мое. И не само това, духовният живот носи безкрайно повече възможности от всичко друго в цялото Мое творение. Ти може би искаш да знаеш какво всъщност е възможност. Възможността е птица, която лети, лети и все лети.“

Мой Господи Всевластни, щом възможността е птица, която неспирно лети, какво трябва да правя аз с тази летяща птица?

„Дете Мое, казвам ти какво да правиш. Ти знаеш, че имаш в сърцето си вътрешен плач. Този вътрешен плач е издигащ се пламък. Пламъкът също знае как да лети високо, много високо. Изкачи се по твоя вътрешен пламък и грабни летящата птица на възможността. Хванеш ли я, спусни я долу и я затвори в клетка. Нека тя те осъществява във всички сфери на живота. Щом тази птица на възможността отлети, животът ти ще е неизбежно провален. Оттегля ли възможността си от теб, дете Мое, животът ти несъмнено ще е напълно провален.

Спомни си какъв си бил преди да започнеш духовен живот. Спомни си какъв щеше да бъдеш, ако не беше започнал духовен живот. Помисли си само какъв си станал с приемането на духовния живот и какъв можеш да станеш накрая, ако останеш духовен в най-чистия смисъл. Само когато се възползваш от възможностите си ти можеш да станеш близък, по-близък, най-близък, неразделно и вечно единен с Моята Светлина и Висота, с Моето Съзнание и Наслада. Ако обаче не се възползваш от възможността, която ди давам всеки миг, ще си обречен на най-пагубна участ и животът ти ще е пълен и небивал провал.“


MPB 66. 11 май 1979г., 7:34 ч.

Шри Чинмой, О, мой Водачо Любими, Шри Чинмой Център, 1980
Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpb 66
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.