15

Моята утринна духовност е моята тайна и свещена дейност за Бог за съвършеното проявление на моята божественост на любов-посветеност-предаване през целия ден.
Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.