33

Мой Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Господи Всевишни, дари сърцето ми със способността безсънно да обича Твоето Око-Прозрение на Небето. Дари живота ми със способността безусловно да служи на Твоите Нозе-Проява на земята.


MPC 3. 18 декември 1987 г.

Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.