39

Ум, мой ум, ако свободно обвиняваш моето устремено сърце, тогава устременото ми сърце мощно ще те обвърже с моя Възлюбен Господ Всевишен.
Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.