88

Моите душевни молитви ме отнасят до Божията трансцендентална Глава и ме правят толкова щастлив.

Моята душевна медитация ме отнася до Божието любящо Сърце и ме изпълва с толкова покой.


MPC 8-11. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Grand Central, Сингапур — 19 декември 1987 г.

Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.