Част I — Утринни молитви

1.

Тази сутрин,
когато медитирах,
моята душа ми проговори благославящо.
Човешките ми очи и човешките ми уши
бяха душевни
и молитвени свидетели.

„Дете мое,
нуждаеш се от повече,
безкрайно повече любов,
за да успееш.

Нуждаеш се от повече,
безкрайно повече преданост,
за да продължиш.

Нуждаеш се от повече,
безкрайно повече предаване,
за да ощастливиш себе си
и да ощастливиш мен.
Няма друг начин,
не може да има друг начин.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.