9.

Мой Господи,
ще дойде ли ден,
когато няма да има войни
и този наш свят
ще се изпълни с мир?

„Дете Мое,
не мисли за война.
Не мисли за мир.
Просто стани мир.
Ето, виж: няма никакви войни.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.