8.

Мой Господи, Рама и Кришна са се сражавали
с враговете си.
Сигурен съм,
че те са постъпвали правилно.

„Дете Мое,
Рама, Кришна и Аз
сме едно неделимо цяло.
Как тогава биха могли те
да сгрешат?
В ония времена
божествените сили се бореха
срещу небожествените сили.
Ала сега ,
за да се прояви Светлината на Божественото,
силите на вътрешната несигурност
се борят срещу
силите на външната сигурност,
за да измамят външния свят.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.