11.

Мой Господи,
свръхдържавите съкращават
ядрените си оръжия.
Сигурен съм, че Ти си доволен
от тях.

„Дете Мое,
наистина съм доволен от тях,
но не се гордея с тях.”

Какво искаш да кажеш,
мой Господи?

„Дете Мое,
Аз ще се гордея с тях само когато
положат в Моите Опрощаващи Нозе
всички свои ядрени оръжия.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.