3.

Мой Господи,
възможно ли е да бъда щастлив
на този свят?

„Рзбира се, дете Мое.
Нямаше да създам този свят,
ако не можех да създам в него
щастие.

Дете Мое,
има два вида щастие:
щастие истинско
и щастие илюзорно.

Искаш ли да знаеш
как да отличиш истинското щастие
от илюзорното?

Когато си истински щастлив,
ти си удовлетворен вътрешно
по божествен и върховен начин.

Когато си илюзорно щастлив,
не изпитваш никакво удовлетворение
нито във вътрешния си живот,
нито във външия.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.