6.

Аз не се моля
на непознат Бог.

Аз не медитирам
върху непознаваем Бог.

Моля се на Бога,
чието Трансцендентално Око
е извънредно познато.

Медитирам върху Бога,
чието всеобхватно Сърце
е неимоверно известно.

Неговото Трансцендентално Око
ми казва да Го зарадвам
единствено по желания от Него Начин.

Неговото всеобхватно Сърце
ми казва да стана съвършен
единствено по желания от Него Начин.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.