Част II — Стихове за войната

1.

Мой Господи,
моля Те да ми простиш.
Този път
не Ти донесох нищо.

„Дете Мое,
когато пак Ме навестиш
тук в Небесата,
ще ми донесеш ли онова,
от което отчаяно се нуждая?”

Непременно, мой Господи.
Моля Те, кажи ми
какво е това,
от което Ти отчаяно се нуждаеш.

„Дете Мое,
донеси ми тогава
всички ядрени оръжия,
които страните в света,
особено свръхдържавите,
са произвели.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.