24.

Когато утрото се сипне, Майката Земя ни благославя със своето сърце на доброжелателност към света и единство със света.
Шри Чинмой, Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrd 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.