25.

Утрото е най-доброто време за постигане на всичко за най-кратко време.
Шри Чинмой, Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrd 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.