10.

Нека моето
   сърце-роза
   никога да не бъде
обградено от
бодлите на ума ми.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.