20.

За разлика от хората
нито една роза не се нуждае
   от окачествяване или
    от препоръки.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.