33.

Уви,
ще може ли някога
моето индийско сърце да види
    състрадателната красота
    на индийския лотос
във всяко човешко същество?
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.