48.

Величавата кула
на ума
е лишена
    едновременно и от красотата,
и от благоуханието на цветето.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.