50.

Днешният ден
    е моето
    днешно
    цвете-надежда.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.