15.

Аз медитирам,
за да не може моят
изкусен и хитър ум
да ме подтикне,
дори и за кратък миг,
да злословя за красивото творение
на моя Господ.