34.

Аз медитирам,
за да не отлагам никога
дълга си за себеотдаване,
единствения си дълг.