1.

Каква е разликата
между материята и Духа?
Материята казва:
„Аз имам.

Духът казва:
„Аз съм.

Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013