2.

Материята
плаче за небето на успеха.
Духът
жадува за слънцето на напредъка.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013