17.

Материята
притъпява и потиска
моя ентусиазъм.
Духът
ускорява и просветлява
моя ентусиазъм.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013