18.

Материята казва:
„Аз мога,
но не искам!”
Духът казва:
„Аз мога.
Виж!
Вече го направих.”
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.