23.

Всеки ден
съм принуден да слушам
историите на материята
за съмнението в себе си.
Всеки ден
излизам на бойното поле на живота
за да гледам силата на Духа
в овладяването на себе си.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.