22.

Материята
проявява търпението на Вечността.
Духът
разпръсква сиянието на Безкрайността.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013