25.

Нека молитвите ми към Бог
обгърнат моя живот на желанията в материята.
Нека медитациите ми върху Бог
удовлетворят Духа
в моето устремено дихание.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.