25.

Нека молитвите ми към Бог
обгърнат моя живот на желанията в материята.
Нека медитациите ми върху Бог
удовлетворят Духа
в моето устремено дихание.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013