26.

Материята
познава страха.
Духът
познава мъдростта,
неродена и безсмъртна.

Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013