28.

Ние с материята
сме добри бъбривци.
Ние с Духа
сме безсънни деятели.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013