29.

Материята
е крадец на моята енергия.
Духът
е умножител на моята енергия.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013