30.

Материята
е запечатаната стая
на моя ум.
Духът
е широко отворената врата
на сърцето ми.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013