35.

За своя най-бърз напредък
материята се нуждае
от концентрация върху Бог.
За своя най-бърз напредък
Духът се нуждае
от проявление на Бог.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013