36.

Величието е достатъчно
да удовлетвори материята.
Величието не е достатъчно,
дори добротата
не е достатъчна;
отвъд величието и добротата,
само единството –
абсолютното единство на себенадминаването –
е достатъчно
да удовлетвори Духа.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013